Cecuri primite

In cadrul acestui modul se gestioneaza incasarile cu cecuri sau bilete la ordin.Se pot gestiona si avansurile prin contul 419, impreuna cu TVA-ul aferent, daca avansul respectiv este incasat cu cec.Incasarile din acest modul se pot lega de clienti, precum si de facturile emise. In acest caz o astfel de operatiune va inchide aceste facturi si va apare automat in fisa clientului. Cu o singura inregistrare in modulul cecuri se pot 'inchide' mai multe facturi. Exista si o procedura de inchidere automata a facturilor restante, in limita sumei introduse, in ordinea datei de emitere.

Toate inregistrarile efectuate in acest modul se pot transfera automat in modulul Balanta contabila sub forma de nota centralizata sau necentralizata.

 

Accesarea modulului - se face din ecranul principal, apasand butonul 'Cecuri primite'.

 

Efectuarea de inregistrari in modulul Cecuri primite :

 

Lista de inregistrari din contul selectat va cuprinde toate operatiunile efectuate intr-o luna in modul.

 

Adaugarea cecurilor primite :

 

Pentru adaugarea unui cec se va apasa butonul 'Adauga'. Pe ecran va aparea o fereastra in care operatorul trebuie sa completeze urmatoarele date :

 

 • data tranzactiei (ziua - luna si anul sunt date de catre data generala a sistemului) ;

 • tipul si numarul documentului ;

 • scadenta;

 • explicatia aferenta tranzactiei. Se poate apasa butonul 'Automat'.In acest mod programul va completa explicatia cu tipul si numarul actelor platite ;

 • firma care se incaseaza (clientul). Acesta se selecteaza din lista de firme prin apasarea butonului 'Firma'. Daca firma nu exista, atunci trebuie creata ;

 • Contul de cecuri - este selectat implicit la intrarea in modul. Se poate schimba prin apasarea butonului 'Cont' si selectarea altui cont de banca din cele definite ;

 •  Contul corespondent - implicit este propus contul 411 'Clienti'. Acesta poate fi schimbat prin apasarea butonului 'Cont corespondent' si selectarea altui cont din Nomenclatorul de conturi, sau prin  scrierea lui  directa in rubrica 'cont corespondent' ;

 • Daca operatiunea este purtatoare de TVA se va apasa butonul 'Cu TVA' si se vor preciza : Contul de TVA, Tipul Jurnalului de TVA, Semnul contarii, Tipul de TVA ;

 • Selectarea facturilor ce se incaseaza se face apasand butonul 'Adauga' din partea de jos a ecranului. Programul va deschide automat o lista cu toate facturile neincasate de  la clientul selectat mai sus. Din aceasta lista operatorul va alege facturile dorite. Programul va completa automat campul Suma cu totalul facturilor incasate. Daca suma platita este mai mare decat totalul facturilor, operatorul va trece suma dorita in campul 'Suma'. Programul va completa automat in rubrica 'Din care legata' suma corespunzatoare facturilor selectate si in rubrica 'Nelegata' suma incasata in plus ;

 • Daca operatorul nu doreste contarea unei plati (Ex : o reglare) va bifa 'Se conteaza - nu'

 • In momentul incasarii cecului se va apasa butonul 'Incasat', se va alege contul de banca corespunzator si se va completa data incasarii. In acest mod cecul respectiv va apare automat in jurnalul bancii selectate.

 

Stergerea unei facturi din specificatia unui cec primit se face cu butonul 'Sterge'. Stergerea tuturor facturilor se face apasand butonul 'Sterge toate'.

 

Modificarea unui cec se face apeland butonul 'Modifica' ;

Stergerea unui cec de face apeland butonul 'Sterge'.

 

Atentie ! Un cec nu poate fi sters decat daca s-au sters toate facturile de care aceasta se 'leaga' !

 

Alte optiuni in cadrul modulului Cecuri primite :

 

 • Cautarea unei operatiuni dupa ziua tranzactiei se face apasand butonul 'Cauta' si introducerea zilei dorite.
 • Calculul totalului listei de cecuri primite se face apasand butonul 'Suma'.
 • Tiparirea listei de cecuri primite - se face prin apasarea unuia din butoanele de print (in functie de tipul imprimantei - matriceala sau cu jet de cerneala / laser).

 

Meniurile modulului Cecuri primite :

 

Meniul tabel :

 • Adauga  - adauga cec ;
 • Modifica - modifica inregistrarea pe care este pozitionat cursorul ;
 • Sterge - sterge inregistrarea pe care este pozitionat cursorul ;
 • Totaluri - Calculul totalului listei de cecuri primite ;
 • Print grafic - imprimare pentru imprimante cu jet sau laser ;
 • Print text - imprimare pentru imprimante matriceale.

 

Meniul sortare :

 • Data - sorteaza (ordoneaza) lista de cecuri dupa data cecului ;
 • Firma - sorteaza (ordoneaza) lista de cecuri dupa numele firmei beneficiare ;
 • Numar - sorteaza (ordoneaza) lista de cecuri dupa numarul cecului ;
 • Suma - sorteaza (ordoneaza) lista de cecuri dupa suma cecului.