Centre de cost

 

In acest modul se pot prelucra diverse informatii legate contabilitatea in afara bilantului sau anumite informatii extracontabile (clasa 9xx de conturi).

Programul este inzestrat cu un mecanism complex de colectare a acestor cheltuieli si venituri pe centre de cost sau centre de venit. Astfel, din orice modul ce presupune preluarea unui document primar sau inregistrarea unei tranzactii, in afara de inregistrarea lui in contabilitatea financiara se poate face o repartizare asupra unui centru de cost (sau de venit).

Definirea centrlor de cost si/sau venit, precum si prelucrarea rezultatelor se realizeaza in acest modul denumit Centre de cost.

 

Accesarea modulului – se face din ecranul principal, apasand butonul ‘Centre de cost’

 

Definirea unui centru de cost:

 

Definirea unui centru de cost se face prin apasarea butonului ‘Adauga’ din fereastra ‘Conturi de cheltuieli’. Elementele ce trebuiesc definite de operator sunt urmatoarele:

1.      Contul de clasa 9xx (Ex: 921 – Cheltuieli ale activitatii de baza); Acesta se poate alege din planul de conturi prin apasarea butonului ‘Cont’;

2.      Activitatea – se defineste prin doua elemente (cod si denumire) si se refera la activitatea specifica din cadrul  centrului de cost (Ex: Aprovizionare, Transport, etc); Aceasta activitate poate fi aducatoare de venit sau numai cheltuiala;

3.      Contul analitic – se va forma automat din contul definit la Contul de clasa 9xx si codul activitatii;

4.      Numele centrului de cost - se va forma automat din numele contului definit la Contul de clasa 9xx si numele activitatii;

5.      Departamentul – se poate crea si selecta prin apasarea butonului departament.

 

Modificarea unui centru de cost:

Se face apeland butonul ‘Modifica’ din fereastra ‘Conturi de cheltuieli’.

 

Stergerea unui centru de cost :

 

Se face apeland butonul ‘Sterge’ din fereastra ‘Conturi de cheltuieli’.

! Atentie : Nu se recomanda stergerea unui centru de cost cu care s-a lucrat in cursul an fiscal;

 

Meniurile modulului Centre de cost:

 

Tabel:

 

 • Adauga – adauga centru de cost;

 • Modifica – modifica centru de cost;

 • Sterge – sterge centru de cost;

 • Cauta – cauta un centru de cost dupa denumire;

 • Total – actualizeaza totalurile din lista derulanta de totaluri;

 • Calcul fisa – recalculeaza fisele centrelor de cost (in luna), parcurgand toate documentele primare; Vizualizarea fisei se face prin pozitonarea cursorului pe centrul de cost dorit si apasarea butonului ‘Fisa’ sau actionand ‘dublu click’ cu mouse-ul pe centrul de cost dorit. In cadrul fisei se mai pot adauga alte sume care nu s-au putut prelua din modulele specializate, modifica sau sterge anumite inregistrari.

 

 

Meniul Selectie:

 

Prin selectie se intelege marcarea inregistrarilor ce respecta o conditie cu ‘*’ in campul ‘Sel’. Pentru a ramane la ecran doar inregistrarile marcate se va actiona comanda ‘Selectate’ din meniul Sortare.

 

 • Activitate – permite selectarea acelor centre de cost ce au comuna o anumita activitate;

 • Formula – permite selectii complexe, dupa o formula.

 

Sortare:

 

Prin sortare se intelege ordonarea inregistrarilor dupa un anumit criteriu si/sau afisarea la ecran a inregistrarilor care respecta un anumit criteriu.

 

 • Activitate – ordoneaza inregistrarile dupa activitate;

 • Cont - ordoneaza inregistrarile dupa contul de gestiune;

 • Nume - ordoneaza inregistrarile dupa numele centrului de cost;

 • Selectate – afiseaza doar inregistrarile ce au valoarea ‘*’ in campul ‘sel’;

 

Grafic:

 • Sume debit – realizeaza un grafic cu evolutia sumelor debitoare din centrele de cost;

 • Sume credit – realizeaza un grafic cu evolutia sumelor creditoare din centrele de cost;

 

Repartizare:

 • Repartizare conform matrice: repartizeaza cheltuielile activitatilor secundare asupra activitatilor principale, conform unui procent specificat de utilizator.

Utilizatorul va trebui sa creeze matricea de repartizare (prin selectarea activitatilor principale si activitatilor secundare de repartizat). Asupra unei activitati principale se pot repartiza una sau mai multe activitati secundare.

 

Utilizand optiunea ‘Calcul valori de repartizat’ din meniul ‘Operatiuni’ al ecranului  ‘Matrice activitati’ se vor calcula valorile ce trebuiesc repartizate conform matricei (in functie de procentul specificat), iar prin utilizarea optiunii ‘Repartizeaza valori’ se va obtine repartizarea propriu-zisa.

 

Alte optiuni in cadrul modulului:

 • Butonul ‘∑’ permite calcularea totalului  si afisarea lor in cadrul listei de totaluri;

 • Listarea centrelor de cost si a sumelor pentru fiecare – se face prin actionarea butoanelor de ‘Print’ (in functie de tipul imprimantei) si este configurabil de catre utilizator;

 • Butonul ‘Cauta’ – permite cautarea unei inregistrari dupa numele centrului de cost;

 • Butonul ‘Calcul’ - recalculeaza fisele centrelor de cost (in luna), parcurgand toate documentele primare; Vizualizarea fisei se face prin pozitonarea cursorului pe centrul de cost dorit si apasarea butonului ‘Fisa’ sau actionand ‘dublu click’ cu mouse-ul pe centrul de cost dorit. In cadrul fisei se mai pot adauga alte sume care nu s-au putut prelua din modulele specializate, modifica sau sterge anumite inregistrari.

 • Butonul ‘Fisa’ – permite vizualizarea fisei; Acest lucru se face prin pozitonarea cursorului pe centrul de cost dorit si apasarea butonului ‘Fisa’ sau actionand ‘dublu click’ cu mouse-ul pe centrul de cost dorit. In cadrul fisei se mai pot adauga alte sume care nu s-au putut prelua din modulele specializate, modifica sau sterge anumite inregistrari.