Mijloace fixe

 Acest modul asigura gestiunea mijloacelor fixe dintr-o unitate. Ele pot fi adaugate automat pe masura achizitionarii, sau pot fi introduse manual (pentru cele mai vechi). Programul va alege codul de clasificare functie de catalogul actualizat, si va calcula automat durata de functionare precum si amortizarea lunara. In cazul mijoacelor fixe mai vechi se va introduce amortizarea existenta (defalcat pe contul de 281 si 8045). De aici inainte amortizarea va fi calculata automat. Programul permite folosire coeficientului de amortizare. Toate inregistrarile efectuate in acest modul se pot transfera automat in modulul Balanta contabila sub forma de nota centralizata sau necentralizata. Sunt permise selectii functie de sectie, cod de clasificare etc.

Accesarea modulului - se face din ecranul principal, apasand butonul 'Mijloace fixe'

Definirea unui mijloc fix :

Adaugarea unui mijloc fix se face apasand butonul 'Adauga' din ecranul 'Mijloace fixe'.

Elementele ce trebuiesc definite sunt urmatoarele :

 • Numar inventar - se va completa cu numarul de inventar al mijlocului fix respectiv ; Daca nu se cunoaste acest numar, va fi lasat cel propus automat de sistem ;
 • Cod - se va vompleta cu codul mijlocului fix respectiv ;
 • Denumirea - se poate defini pe 50 de caractere ;
 • Caracteristica - se completeaza cu anumite elemete ce pot diferentia mijlocul fix respectiv de altele cu aceleasi caracteristici generale ;

Date generale :

 • Data intrarii - se va completa cu data intrarii in patrimoniu a mijlocului fix respectiv ;
 • Data darii in folosinta - se va completa cu data de punere in functiune a mijlocului fix respectiv ;
 • Cu document - se va completa cu tipul si numarul documentului de intrare ;
 • Clasificare - se poate alege automat prin apasarea butonului 'Clasificare'. Se va deschide o fereastra de unde prin cautare si selectare se va alege categoria dorita ;
 • Data amortizarii complete - va fi determinata automat de program prin apasarea butonului 'Automat', dupa alegerea Clasificarii ;
 • Categoria - poate fi stabilita automat de program prin apasarea butonului 'Automat' , dupa alegerea Clasificarii ;
 • Clasificarea veche - se va completa de catre operator (daca este cazul) ;
 • Durata in ani - va fi completata automat de program odata cu clasificarea conform catalogului a mijlocului fix ;
 • Durata in luni - va fi completata automat de program odata cu clasificarea conform catalogului a mijlocului fix ;
 • Valoarea de intrare - se va completa de catre operator cu valoarea de intrare a mijlocului fix ;
 • Sectie - se va completa (daca este cazul) prin selectarea din lista de sectii, prin apasarea butonului 'Sectie'. In lista de sectii se pot defini oricate sectii ;
 • Responsabil - se va completa de catre operator (daca este cazul) ;
 • Accesorii - se va completa de catre operator (daca este cazul) ;
 • Tipul amortizarii - se va bifa tipul de amortizare dorit (Linear sau Degresiv - cu una din cele doua variante AD1 si AD2) ;
 • Starea - se va bifa starea corespunzatoare a mijlocului fix respectiv :
  • Prima luna - in care nu se calculeaza amortizare ;
  • Se amortizeaza - se calculeaza si inregistreaza amortizare lunara ;
  • Casat - nu se calculeaza amortizare, iar in luna urmatoare mijlocul fix respectiv nu va mai fi preluat in lista de mijloace fixe ;
  • In custodie - se calculeaza amortizare ;
  • Instrainat - permite contarea si inregistrarea iesirii din patrimoniu.

Valori :

In aceasta sectiune vom regasi datele referitoare la cotele si valorile amortizate si respectiv ramase de amortizat.

 • Valoare de intrare - este preluata din ecranul Generale si este o valoare istorica ;
 • Valoarea de inventar actuala - implicit este egala cu valoarea de intrare, dar se poate modifica odata cu eventualele modernizari ;
 • Valoarea ramasa de amortizat - reprezinta valoarea de intrare diminuata cu valoarea amortizarilor lunare ;
 • Valoarea amortizata - va indica valoarea amortizata pana in luna respeciva ;
 • Din care 281 - valoarea amortizata prin contul 281 (in funtie de coeficientul de utilizare) ;
 • Din care 8045 - valoarea amortizata prin contul 8045 (in funtie de coeficientul de neutilizare)
 • Durata de funtionare (in luni si ani) - este preluata din ecranul generale ;
 • Durata consumata (in luni si ani) - va fi completata automat de program, la comanda inchidere luna din meniul inchideri a ecranului principal ; In cazul introducerii manuale, va fi completata de catre utilizator ;
 • Durata ramasa (in luni si ani) - va fi completata automat de program prin diferenta intre durata de functionare si durata consumata. In cazul introducerii manuale, va fi completata de catre utilizator ;
 • Amortizare - se refera la amortizarea lunara si va fi calculata automat de program ;
  • Din care 281 - amortizarea aferenta coeficientului de utilizare ;
  • Din care 8045 - amortizarea aferenta coeficientului de neutilizare ;
 • Coeficientul de utilizare - implicit valoarea acestuia este 100% ; In cazul in care se aplica alt coeficient, utilizatorul il poate modifica ;

Valori la sfarsitul lunii :

 • Valoare amortizata (total) - indica valoarea amortizata de la punerea in functiune a mijlocului fix respectiv si pana in luna curenta ;
  • Din care 281 - amortizarea totala aferenta coeficientului de utilizare ;
  • Din care 8045 - amortizarea totala aferenta coeficientului de neutilizare ;

Modernizari - acest camp va fi completat cu valorile modernizarilor aduse mijlocului fix in luna respectiva ; Aceasta valoare va modifica valoarea de inventar (Valoare de inventar noua) si valoarea ramasa de amortizat.

Contari :

In acest segment utilizatorul poate defini anumite contari automate pentru :

 • Amortizarea lunara (totala sau defalcat pe conturile 281 si 8045) ;
 • Valoare reparatii ;
 • Valoare casare ;
 • Valoare instrainare ;
 • Valoare de inventar ;
 • Valoare ramasa ;

Aceste valori pot fi repartizate automat asupra unui centru de cost (cont de gestiune) prin apasarea butonului'Cont de gestiune' si selectarea contului dorit si/sau asupra unui centru de profit.

Pentru introducerea unui mijloc fix prin intermediul unei receptii (facuri primite) se vor respecta in general pasii descrisi la modulul 'Acte primite (NIR)', dar in interiorul specificatiei se va selecta butonul radio 'Mijloc fix - Da'.

Din meniul Operatiuni al modulului Mijloace Fixe se va apela optiunea -> Preia mijloace fixe noi. Programul va identifica mijlocul fix respectiv si va cere specificarea elementelor prezentate mai sus.

Meniurile modulului 'Mijloace fixe' :

Tabel :

 • Adauga - adauga mijloc fix
 • Modifica - permite modificarea datelor despre mijlocul fix pe care este pozitionat cursorul ;
 • Sterge - permite stergerea mijlocului fix pe care este pozitionat cursorul ;

! ATENTIE ! Nu se recomanda stergerea unui mijloc fix in cursul anului fiscal, nici chiar in cazul instrainarii.

 • Cauta - permite cautarea unui mijloc fix dupa criteriul stabilit in cadrul meniului sortare ; Implicit cautarea se va face dupa nume ;
 • Total - calculeaza totalul listei de mijloace fixe ;
 • Print - tipareste lista de mijloace fixe.

Nomenclatoare :

 • Grupe - subgrupe - permite modificarea de catre utilizator a grupelor si subgrupelor din cadrul nomenclatorului de mijloace fixe ; Acest lucru asigura si modificarea acestor structuri in cazul modificarii legislatiei in domeniu ;
 • Catalg- permite modificarea de catre utilizator a Catalogului privind clasificarea si duratele normate de utilizare a mijloacelor fixe; Acest lucru asigura si modificarea acestor structuri in cazul modificarii legislatiei in domeniu ;
 • Coeficienti de amortizare degresiva - permite modificarea de catre utilizator a matricei de calcul a amortizarii degresive ; Acest lucru asigura si modificarea acestor structuri in cazul modificarii legislatiei in domeniu ;

Operatiuni :

·        Recalcul - recalculeaza valorile pentru toate mijloacele fixe din luna ; Recalcularea valorilor pentru un singur mijloc fix se face apeland butonul 'Σ' din fereastra de definire/modificare a mijlocului fix ;

SE RECOMANDA UTILIZAREA ACESTEI OPERATIUNI DUPA PRELUAREA MIJLOACELOR FIXE DIN LUNA PRECEDENTA SI INAINTE DE INCHIDEREA LUNII CURENTE !

·        Preia mijloace fixe noi - permite preluarea din receptii a mijloacelor fixe intrate in luna curenta ; Se va utiliza ori de cate ori un mijloc fix intra in gestiune ;

·        Preia date din luna anterioara - preia mijloacele fixe din luna anterioara ; Se va utiliza dupa fiecare inchidere de luna, sau ori de cate ori se fac modificari asupra lunilor anterioare ;

Selectie:

Prin selectie se intelege marcarea inregistrarilor ce respecta o conditie cu '*' in campul 'Sel'. Pentru a ramane la ecran doar inregistrarile marcate se va actiona comanda 'Selectate' din meniul 'Sortare'.

 • Formula - permite selectii complexe, dupa o formula;

Sortare:

Prin sortare se intelege ordonarea inregistrarilor dupa un anumit criteriu si/sau afisarea la ecran a inregistrarilor care respecta un anumit criteriu.

 • Categorie - ordoneaza mijloacele fixe dupa categorie ;
 • Denumire - ordoneaza mijloacele fixe dupa denumire;
 • Cod - ordoneaza mijloacele fixe dupa cod ;
 • Numar inventar  - ordoneaza mijloacele fixe dupa numarul de inventar ;
 • Cod clasificare - ordoneaza mijloacele fixe dupa codul de clasificare ;
 • Selectate - afiseaza doar inregistrarile ce au valoarea '*' in campul 'sel' ;

Print:

 • Fisa mijloc fix - permite tiparirea fisei mijlocului fix.